Vreme

Turizem v občini Sevnica

Regijska komisija ocenila Sevnico in Šmarčno

sevnica

sevnica
V začetku julija si je regijska komisija ogledala kraje, ki so jih za ocenjevanje v sklopu projekta Turistične zveze Slovenije Moja dežela-lepa in gostoljubna predlagale občinske komisije. V občini Sevnica sta bili ocenjeni Šmarčna, v kategoriji najlepših izletniških krajev, in Sevnica, v kategoriji manjših mest.

Šmarčna je na regijski ravni zasedla tretje mesto, Sevnica prvo. Regijska priznanja bodo podeljena v septembru v sklopu dogodkov ob svetovnem dnevu turizma v Brežicah. Pri Turistični zvezi občine Sevnica smo na doseženo ponosni in vsem, ki se trudijo za lepo in gostoljubno okolje na tem mestu čestitamo.
Regijskemu sledi državno ocenjevanje. Sevnico si bo državna komisija ogledala v prvi polovici avgusta. Pri tem komisija ocenjuje turistično ponudbo kraja, urejenost kraja kot celote in tudi posameznih okolji objektov, kakovost turistične ponudbe, kakovost življenja v kraju za prebivalce in obiskovalce, varovanje naravne in kulturne dediščine, varovanje okolja in gostoljubje. Ocenjuje se ulice in trge, objekte različnih dejavnosti, hortikulturo, skrb za dediščino, komunalno in turistično infrastrukturo. Ocenjuje se prizadevanje za zdravo in čisto okolje, skrb za pravilno zbiranje, odstranjevanje in deponiranje odpadkov ter skrb za varovanje čiste vode in zraka.
Ker je skrb in urejenost vsega zgoraj naštetega, poleg pristojnih služb, naloga tudi vseh ostalih, ki soustvarjamo podobo mesta, vas pozivamo, da k lepši podobi prispevate tudi vi. Pri tem imamo v mislih predvsem pokošene in urejene zelenice, oplete in zasajene gredice in korita, ki naj bodo zasajena z rastlinami primernimi za naš naravni in kulturni prostor (in ne na primer cipresami) ter primerno vzdrževana (tudi v času poletne vročine). Poskrbite, da bo živa meja rezana na z odlokom določeno višino. Naj bodo debla dreves opleta. Kot dobra in trajnostna rešitev je na primer primerno nasutje sekancev ob debla. Prostor naj bo čist, pometen, ometen, brez odpadkov in koši za smeti redno izpraznjeni. V kolikor bi pri urejanju potrebovali nasvet ali pomoč, se lahko obrnete na nas in z veseljem vam bomo pri ureditvi pomagali. Kontaktni osebi pri tem sta Milena Mastnak na 040777233 in Annemarie Culetto na 031344916.
Ker je Sevnica v zadnjem letu pod drobnogledom slovenskih in tujih medijev, ker naše kraje vsak dan obišče vse več domačih in tujih turistov ter predvsem, ker se ljudje dobro počutimo v urejenem in gostoljubnem okolju, naj bi bilo prizadevanje in stremljenje k takšnemu cilju skupno nam vsem. Priznanje in pohvala sta vedno dobrodošla in v kolikor nam s skupnimi močmi uspe, bomo za uspeh zaslužni vsi.

Turistična zveza občine Sevnica

Prešernova 1
SI- 8290 Sevnica
www.turizem-sevnica.sitzos

Galerija

DSCN2192.jpg