Vreme

Turizem v občini Sevnica

Posebna občinska priznanja »Moja dežela lepa in gostoljubna« ter zaključek natečaja »Pogled skozi moje zeleno okno« na gradu Sevnica

DSC 0027

DSC 0027
V sklopu prireditev ob občinskem prazniku, ki ga praznujemo v mesecu novembru, smo v torek, 7. 11. 2017, na gradu podelili posebna občinska priznanja Turistične zveze občine Sevnica »Moja dežela lepa in gostoljubna«.

S podeljevanjem priznanj smo začeli v lanskem letu in sicer z namenom pohvaliti in pokazati na posameznike, šole in institucije, ki se skozi vse leto trudijo in skrbijo za zgledno urejeno okolje. Ocvetličenost, skrb za pravilno ravnanje z odpadki, splošna urejenost in gostoljubje so stvari, na katere je občinska komisija projekta Turistične zveze Slovenije »Moja dežela lepa in gostoljubna« pozorna vse leto, na ocenjevanje pa se navadno odpravi v začetku junija. Tokrat je posebno prizadevanje opazila pri Kruhku Sevnica, Baru Merx, osnovni šoli Blanca, Trubarjevem domu upokojencev Loka in v naselju Log. Vsi našteti so prejeli posebna občinska priznanja »Moja dežela lepa in gostoljubna«. Ob tej priložnosti smo nagradili tudi najbolje ocenjene izdelke na likovnem, fotografskem in literarnem natečaju »Pogled skozi moje zeleno okno«, ki je nadgradnja projekta odpiranja zelenih oken ob svetovnem dnevu turizma. Komisija v sestavi Jerce Šantej, Judith Zgonec in Sergeje Seljak je izmed prispelih izdelkov, ki so jih ustvarjali učenci in učenke osnovnih šol v občini Sevnica, izbrala po tri najbolj izvirne v kategoriji fotografij in literarnih del ter šest najboljših likovnih izdelkov. Nagrade so prejeli Žan Sirk, Laura Simončič, Pia Rak, Žana Zgonc in Maruša Vidmar iz OŠ Boštanj, Marcel Kajtna iz POŠ Loka pri Zidanem Mostu, Anže Gorenc iz OŠ Šentjanž, Nia Žvar iz OŠ Krmelj, Lučka Simeonov in Domen Šulc iz OŠ Tržišče ter Larisa Kozinc iz OŠ Sevnica. Na dan prireditve je bilo razstavljenih vseh 68 izdelkov, nekaj najboljših smo objavili v brošuri, ki je izšla ob tej priložnosti. Podelitev so s kulturnim programom popestrile učenke OŠ Boštanj pod mentorstvom Andreje Vrtovšek. Kriterije občinske ocenjevalne komisije je predstavila Milena Mastnak. Zbrane so nagovorili predsednica TZOS Annemarie Culetto, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. Na tem mestu vsem prejemnikom priznanj in nagrad še enkrat čestitamo in želimo, da bodo ta spodbuda za uspešno delo in udejstvovanje na področju turizma tudi v bodoče.

 

Turistična zveza občine Sevnica

Prešernova 1
SI- 8290 Sevnica
www.turizem-sevnica.sitzos

Galerija

obcinska_lipa002.jpg